Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This chapter is currently closed

Om verband tussen ideeën, zinnen, alinea’s te leggen moet je signaalwoorden gebruiken. Met signaalwoorden is je tekst verfijnder! In dit hoofdstuk ga je ze leren.

To connect ideas, sentences and paragraphs you need to use connective words. With them, your text gets to a higher level. In this chapter you will learn how to use them.

 

Hier kun je een reader of book titel plaatsen