15. LES RELATIFS

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Les Pronoms Relatifs, of betrekkelijke voornaamwoorden in het Nederlands, zijn belangrijk om een hoofdzin met een bijzin te combineren. Het kiezen van het juiste betrekkelijk voornaamwoord is afhankelijk van zijn functie in de zin en in dit hoofdstuk ga je dat leren!

Les Pronoms Relatifs, or Relative pronouns, are important to connect several elements in the same sentence, to connect the principal to the subordinate clause. Choosing the correct pronoun depends on its function in the sentence and this is what you are going to learn!