Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Dit hoofdstuk behandelt de bijvoeglijke voornaamwoorden EN de bijwoorden.  Je kiest de les die je nodig hebt!

Les Adjectifs. Om mensen en dingen te beschrijven gebruikt men bijvoeglijke naamwoorden.  Ze richten zich altijd in geslacht en getal naar het zelfstandig naamwoord.  In het Frans is de plaats anders dan in het Nederlands.  In dit hoofdstuk ga je leren hoe dat werkt!

Les Adverbes. Bijwoorden geven extra informatie over werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, andere bijwoorden, of de hele zin.   In dit hoofdstuk leer je ook hoe je ze moet gebruiken en wat hun plaats in een zin is.  

This chapter covers the adjectives and the adverbs.  You choose the lesson that you need!

Les Adjectifs. To describe people and things we need to use adjectives.  In French adjectives agree in gender and number with the noun they modify.  Where you place them can differ from English.  In this chapter, you will learn how it works!  

Les Adverbes. Adverbs modify verbs, adjectives, others adverbs and a complete sentence. In this chapter you will learn how to use them and where to place them.