Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Een zin in de lijdende vorm wordt gebruikt  wanneer het lijdend voorwerp belangrijker wordt dan het onderwerp en neemt zijn plaats in de zin.  In dit hoofdstuk leer je hoe je een zin in de lijdende vorm zet.

A sentence in the passive voice is used when the direct object becomes more important than the subject and takes its place.  In this chapter you will learn how to make sentences in the passive voice.

Tekst inzetten