17. LES COMPARATIFS ET SUPERLATIFS

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

De Trap van vergelijking wordt gebruikt wanneer je twee of meer personen, ideeën of zaken moet vergelijken. Hoe dat werk? Dit is het hoofdstuk waar je ze gaat leren maken.

The comparative form is used to compare people, things or ideas. How does it work? This is the chapter where you  learn how to make them.