Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This chapter is currently closed

De indirecte rede wordt gebruikt om woorden van iemand te citeren en vaak begint het zinsdeel met “que”, maar het kan ook met “si”…. In dit hoofdstuk leer je hoe dit werkt!

The indirect speech is used to quote the words of a third person and most of the time you follow the main clause by “que”, but it can also be by “si”…. In this chapter you will learn how it works!