05. LE CONDITIONNEL

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Met de Conditionnel présent en de Conditionnel passé kun je afstand nemen van concrete feiten en stap je in een wereld van wens, beleefdheid, onzekerheid, spijt…  In dit hoofdstuk ga je leren hoe je een werkwoord in de conditionnel présent of passé moet vervoegen en wanneer je deze twee tijden kunt gebruiken.

Klik op Materials om het document over Le Conditionnel présent/passé te zien.

With the Conditionnel présent and the Conditionnel passé you can distance yourself from concrete facts and enter a world of desire, politeness, uncertainty, regrets….  In this chapter you will learn how to conjugate a verb in the conditionnel présent and passé and when you can use both tenses.

Click on Materials to view the document on Le Conditionnel présent/passé.