Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This chapter is currently closed

Je gebruikt de Gebiedende wijs om een opdracht, een bevel of een advies uit te drukken. In dit hoofdstuk ga je leren hoe dat moet!

Om het document over de Impératif te zien, klik op Materials.

You use the imperative mood to give orders, make suggestions or strong advice. In this chapter you will learn how to conjugate a verb in the imperative mood.

Click on Materials to view the document on the Impératif.