Het Europees Referentiekader (ERK)

Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) koppelt de taalvaardigheid in een vreemde taal aan niveaus. Hieronder vind je de beschrijving van niveaus B1 en 2.

Ben je benieuwd naar je niveau? Maak de nulmeting test!

Niveaus B1 / B2

Online Frans B2.1 is bedoeld voor een cursist die het niveau A2.2 bij Le Français à la Carte heeft afgerond of een vergelijkbaar niveau heeft (zie Intake Test). 

Online Frans B2.2 is bedoeld voor een cursist die het niveau B2.1 bij Le Français à la Carte heeft afgerond of een vergelijkbaar niveau heeft (zie Intake Test). 

Op dat niveau kan een cursist de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.  De cursist kan vloeiend en spontaan reageren zodat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.  Hij/zij kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen en een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Grammatica:  La Grammaire de l’Académie du Français à la Carte is een digitaal Frans grammatica programma waarmee je op eigen tempo kunt leren, oefenen en herhalen.  Als je ingeschreven bent voor een (online) cursus, zijn er tot het einde van je cursus geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de digitale grammatica.

Via een aan jou toegewezen webpagina houd je ook tijdens de cursus onbeperkt toegang tot een samenvatting van de lesstof, alle bronnen en het huiswerk.

Afhankelijk van de cursus, dienen cursisten zelf een leerboek aan te schaffen bij een boekhandel of online bestellen. 

Contact

Ben je geïnteresseerd?  Wil je meer weten?  Stuur ons dan een email met vermelding van je wensen en je niveau als je geen beginner bent.