Localiser et l’utilisation de où

In this new section you will learn how to tell the time, first formal and than informal.  

For your convenience, I am also adding some exercices to revise the numbers!  If you want to do more exercises, click here on L’Académie to see our available Online Grammar Module.

After watching this explanatory video, complete the exercises!”  Bonne leçon!

——

In deze nieuwe sectie leer je hoe je de klok kunt aangeven, eerst formeel en daarna informeel. 

Voor het gemak voeg ik ook wat oefeningen toe om de getallen te herhalen!  Als je meer oefeningen wilt doen, klik hier op L’Académie om ons aanbod van de Online Grammatica Module te bekijken. 

Maak de oefeningen nadat je deze uitlegvideo hebt bekeken.

Bonne leçon!

Introduction aux heures

Nederlands

English

L'heure formelle (24 heures)

Watch the video and do the corresponding exercises!

Nederlands

English

Exercice 1

Écoute les fragments audio et choisis les bonnes réponses.

Exercice 2

L'heure informelle (12 heures)

Watch the video and do the corresponding exercises!

Dutch

English

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Écoutez les fragments audio et choisissez les bonnes réponses.

Exercice 4