Le futur simple, partie 2: verbes en -AYER, -OYER, -UYER, é… er, e… er

In deze sectie leer je hoe waar je bijvoeglijk naamwoord in een zin moet plaatsen.  Maak de bijbehorende opdrachten na het bekijken van het volgende uitlegvideo.

In this section you will learn where to place an adjective in a sentence.  After viewing the next explanatory video, do the exercises!

Les adjectives au féminin

Nederlands

English

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Les adjectifs au pluriel

Nederlands

English

Exercice 1

Exercice 2

Les adjectifs et la place

Nederlands

English

Exercice 1

Exercice 2