Paragraphe 4 – Demo La Pause A1+ – Faire les boutiques

This demo aims to illustrate the diversity of topics covered and the richness of resources available in our En Route and La Pause modules. However, it’s important to note that this short excerpt is just a limited preview of a section taken from the En Route and La Pause Modules. To have an overview of the module contents, please visit Thèmes à la Carte (under L’Académie) and watch the explanatory video on the module contents.

—-

Deze demo heeft tot doel de diversiteit van behandelde onderwerpen en de rijkdom aan beschikbare bronnen in onze Modules En Route en La Pause te illustreren. Het is echter belangrijk op te merken dat deze korte uittreksel slechts een beperkte preview is van een sectie uit de Modules En Route en La Pause. Om een overzicht te krijgen van de inhoud van de modules, kunt u terecht op Thèmes à la Carte (onder L’Académie) en de uitlegvideo over de inhoud van de modules bekijken.

Faire les boutiques

Remue-Méninges

In deze paragraaf leer je hoe je moet informeren naar de aankoop van kledingstukken. Maak voordat je begint eerst deze oefening om vertrouwd te raken met de bijbehorende woordenschat.

—–

In this paragraph, you will learn how to inquire about purchasing clothing items. Before you begin, complete this exercise to become familiar with the related vocabulary.

Bekijk de videoclip zonder de transcriptie en maak de bijbehorende oefening.

—–

Watch the videoclip without the transcription and complete the corresponding exercise.